มี 101 สมาชิก รับสมาชิกสูงสุดได้ 50 คนเข้าสู่ระบบสมาชิก
Username 
  Password 
    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน
   
เหมาะสำหรับธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง MLM
เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐ/เอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านโลกออนไลน์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
เหมาะสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา เว็บเผยแพร่ผลงานครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
   
  ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
      ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง “เร่งรัดหนี้สิน” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
คลิกที่นี่ 
 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจำกัด เรื่อง การบังคับคดียึดหรือทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของจำเลยทั้งหมด
      ในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษา คลิกที่นี่ 
 คำชี้แจงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด หากสงสัยขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2556 คลิกที่นี่ 
 เปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินรับฝากของสหกรณ์ต่าง ๆ คลิกที่นี่ 
 เงินของใคร ! โปรดติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ด่วน คลิกที่นี่ 
 สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด คลิกที่นี่ 
 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คลิกที่นี่ 
 ผลการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ชุดที่ 56 คลิกที่นี่ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ประกาศตั้งคณะอำนวยการ กรรมการเงินกู้และกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
      ประจำปี 2556 คลิกที่นี่ 
 สมาชิกสามารถส่งคำขอกู้สามัญได้ทุกวันทำการ โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งวันทำสัญญาให้สมาชิกทราบ
 โครงการประกันชีวิตหมู่คุ้มครองสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด คลิกที่นี่ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่านางปราณีต คล้ายเชย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 
       ขณะนี้ได้พ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด นับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 
 สหกรณ์เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไปคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ต้องบรรลุนิติภาวะ 
        ถือหุ้นอย่างน้อย 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-1848-6099 
 ภาพกิจกรรมล่าสุด คลิกที่นี่    
 เงินกู้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทั้งนี้เงินเดือนของผู้กู้ต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 20% 
        และสามารถกู้ทับได้แต่ต้องส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือน
 
เปลี่ยนแปลงการกดกู้สามัญ A.T.M. (ฉก.) 100,000 บาท และสามัญระบบวงเงิน (สม.) 1,500,000 บาท 

        ได้ไม่เกิน 50,000 บาท / คน / วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
 สหกรณ์ฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากเดิม 3.50% ต่อปีเป็น 3.75% ต่อปี และเงินฝากประจำ 12 เดือน
        จากเดิม 
4.50% ต่อปีเป็น 4.75% ต่อปี


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 ศาลจังหวัดราชบุรีตัดสินคดีแพ่งให้จําเลยทั้ง 23 ชดใช้สหกรณ์ครูราชบุรี 686.8 ล้านบาท  อ่านต่อ    
 

 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมทบ ด้วย ที่ประชุมคณะ  กรรมการ  ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ชุดที่ 55 ครั้งที่ 13 วันที่ 25 กรกฎาคม  2555

 มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ ตามรายละเอียดดังนี้ อ่านต่อ 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
   Siamvip.Com บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี


แลกลิงค์